لیبل پشت چسبدار

لیبل پشت چسبدار یا کاغذ چسبی از نوعی کاغذ گلاسه مات یا براق ساخته می شود و در ترکیب  رنگ هم بسیار متنوع می باشد، درحقیقت ما  برچسبهای کاغذی را  به هر رنگی که شما بخواهید درمی آوریم. لیبل پشت چسبدار  کار برد بسیار وسیعی در صنایع مختلف دارد اما  عمده کاربرد آن در صنعت بسته بندی می باشد. با نگاهی ساده به اطرافتان، تعداد زیادی از لیبل پشت چسبدار را خواهید دید,برچسب نصب شده روی بطریهای مواد غذایی، بسته بندی سبزیجات، ظرف لبنیاتی نظیر ماست، شوینده ها و … همه و همه نمونه هایی از کاربرد های لیبل پشت چسبدار است.